Regulamin serwisu PIXBOX.PL

Użytkowanie serwisu Pixbox.pl jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

Ar.1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis PIXBOX.PL.

1.2 Serwis - zbiór stron w domenie PIXBOX.PL.

1.3 Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

1.4 Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

1.5 Usługodawca - oznacza serwis PIXBOX.PL.

1.6 Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych.

1.7 Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz ewentualne załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

Ar.2 Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

2.1 Użytkowanie serwisu PIXBOX.PL w części bez logowania jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich.

2.2 Możliwa jest dobrowolna rejestracja konta w serwisie, w celu rozszerzenia funkcjonalności.

2.3 PIXBOX.PL świadczy usługi polegające na przechowywaniu oraz publikowaniu plików graficznych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych Użytkowników serwisu.

2.4 Identyfikacja użytkownika odbywa się za pomocą adresu IP.

Ar.3 Warunki ogólne

3.1 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiały zamieszczane przez niego w serwisie PIXBOX.PL i oświadcza, że posiada prawo do rozpowszechniania i dysponowania nimi.

3.2 Zabronione jest publikowanie, zamieszczanie, przechowywanie plików publicznych za pomocą serwisu PIXBOX.PL zawierających treści pornograficzne, sceny przemocy, profanacji, sprzecznych z polskim prawem, materiały mogące narazić osoby trzecie na straty w tym prawa publiczne, prywatne oraz prawa autorskie.

3.3 PIXBOX.PL ma prawo zablokować użytkownika łamiącego regulamin serwisu.

3.4 PIXBOX.PL będzie współpracował z organami do tego powołanymi w Polsce, w celu wykrycia sprawcy w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.

3.5 Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez PIXBOX.PL kontaktowego adresu email do celów komercyjnych, w szczególności poprzez: wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników.

Ar.4 Usuwanie plików

4.1 Pliki o zawartości łamiących prawo i/lub prawo autorskie i rozpowszechniane, będą usuwane po zgłoszeniu administratorowi.

4.2 Usługodawca serwisu PIXBOX.PL zastrzega sobie prawo, do usunięcia dowolnego pliku graficznego bez podania przyczyn.

4.3 Pliki graficzne zamieszczone bez logowania po 1825 (tj. 5 lat) dniach będą kasowane.

4.4 Usługodawca serwisu PIXBOX.PL zastrzega sobie prawo, do usunięcia konta zarejestrowanego użytkownika wraz z cała zawartoącią w przypadku stwierdzenia, iż adres email podany w jego danych, nie istnieje, został podany błędnie lub rejestrujący konto nie jest jego właścicielem.

Ar.5 Reklamacje

5.1 PIXBOX.PL nie odpowiada za zawartość publikowanych przez Użytkownika plików graficznych. Osobą odpowiedzialną za zawartość pliku jest Użytkownik, który wgrał go na serwer PIXBOX.PL.

5.2 Użytkownik zgadza się nie wysuwać żadnych roszczeń wobec serwisu Usługodawcy wynikłych na skutek korzystania z jego usług, naruszenia umowy bądż jakichkolwiek innych warunków.

5.3 Serwis PIXBOX.PL nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działanie serwisu oraz umieszczane w nim pliki graficzne.

5.4 Usługodawca PIXBOX.PL nie odpowiada za opóźnienia lub niewykonanie zadań spowodowanych przez czynniki niezależne od niego. Jednakże dołoży wszelkich starań by serwis działał prawidłowo i bez zakłóceń.

Ar.6 Przepisy końcowe

6.1 Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.pixbox.pl

6.2 Logo, nazwa oraz znaki firmowe "PIXBOX.PL" podlegają ochronie prawnej.

6.3 Usługodawca serwisu PIXBOX.PL zastrzega sobie prawo, do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Nowy regulamin obowiązuje od momentu publikacji na tej stronie lub oświadczenia woli wyrażonej w dowolny sposób przez Administratora.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Edit or resize an image by clicking the image preview
Edit or resize an image by touching the image preview
You can add more images from your computer or from image URLs.
Wysyłanie 0 grafik (0% complete)
Kolejka jest w trakcie wysyłania. Zajmie to tylko kilka sekund.
Wysyłanie zakończone
Zawartość została dodana do kanału publicznego. Możesz utworzyć album lub przenieść grafiki do istniejącego albumu.
Możesz założyć konto lub zalogować się, aby zapisywać kolejne pliki na swoim koncie.
Żadne grafiki nie zostały wysłane
Wystąpiły błędy przez co system nie mógł przetworzyć żądania.
    lub anuluj
    lub anulujanuluj pozostałe
    Informacja: część grafik nie może zostać wysłana. dowiedz się więcej
    Sprawdź raport błędu, aby uzyskać więcej informacji.
    jpg png bmp gif maksymalnie 20 MB